Aktualności

Data aktualizacji 17.06.2021

Rozpoczynamy grupowe warsztaty Trening umiejętności społecznych

 

W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 17.06.2021 -29.06.2021 w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 dla grupy 3 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 28.05.2021

Rozpoczynamy spotkania w ramach zad.2 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla Uczestników gr. 3
25.05.2021 r. ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego z prawnikiem i psychologiem dla 1 grupy projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 w dniach 25.05.2021 – 09.06.2021. Poradnictwo poprowadzi psycholog i prawnik, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.

 

Data aktualizacji 13.05.2021

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 3
13.05.2021 r. ruszają spotkania z doradcą zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 3 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 13.05.2021 - 14.05.2021.
20.05.2021 r. ruszają spotkania z pracownikiem socjalnym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. gr. 3 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 20.05.2021 - 22.05.2021.
26.05.2021 r. ruszają spotkania z psychologiem w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. gr. 3 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 26.05.2021 - 27.05.2021.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 10.05.2021

Rozpoczynamy pierwsze staże zawodowe dla Uczestników I grupy szkolenia PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY .
10.05.2021r. ruszają 3-miesięczne staże zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 1 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Data aktualizacji 26.04.2021

Rozpoczynamy pierwsze staże zawodowe dla Uczestników II grupy szkolenia PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY .
26.04.2021r. ruszają 3-miesięczne staże zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 2 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Data aktualizacji 22.04.2021

Rozpoczynamy szkolenie zawodowe MAGAZYNIER dla Uczestników gr I projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”
22.04.2021r. rusza szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 2 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 08.07.2021r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Szydłowcu przy ul. Radomskiej 2.

 

Data aktualizacji 02.04.2021

Z okazji zbliżających Świąt Wielkanocnych , wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych.

 

Data aktualizacji 26.03.2021

Rozpoczynamy szkolenie zawodowe PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY dla Uczestników gr II projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”
26.03.2021r. rusza szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 2 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 28.05.2021r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Gostyninie przy ulicy Zamkowej 31.

 

Data aktualizacji 01.03.2021

Dziś rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego pośrednictwa pracy gr. 1
01.03.2021 r. ruszają spotkania w ramach Indywidualnego pośrednictwa pracy.  Usługę aktywnej integracji poprowadzi pośrednik pracy, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Spotkania będą odbywały się w Szydłowcu, przy ul. Rynek Wielki 12. Na każdego Uczestnika przypadają 2 godziny zegarowe zajęć z pośrednikiem. Zajęcia potrwają do 03.03.2021 r.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 25.02.2021

Dziś rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego pośrednictwa pracy gr. 2
25.02.2021 r. ruszają spotkania w ramach Indywidualnego pośrednictwa pracy.  Usługę aktywnej integracji poprowadzi pośrednik pracy, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Spotkania będą odbywały się w Gostyninie, przy ul. Zamkowej 31. Na każdego Uczestnika przypadają 2 godziny zegarowe zajęć z pośrednikiem. Zajęcia potrwają do 27.02.2021 r.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 11.02.2021

Rozpoczynamy grupowe warsztaty Trening umiejętności społecznych
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 03.03.2021 -11.03.2021 w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 dla grupy 2 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!
 
Rozpoczynamy grupowe warsztaty Trening umiejętności społecznych
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 22.03.2021 -26.03.2021 w Szydłowcu przy ul. Browarskiej 6 dla grupy 1 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 03.02.2021

Rozpoczynamy spotkania w ramach zad.2 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla Uczestników gr. 2
16.02.2021 r. ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego z prawnikiem i psychologiem dla 1 grupy projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 w dniach 16.02.2021 – 22.02.2021. Poradnictwo poprowadzi psycholog i prawnik, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.


Rozpoczynamy spotkania w ramach zad.2 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla Uczestników gr. 1
03.02.2021 r. ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego z prawnikiem i psychologiem dla 1 grupy projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 03.02.2021 – 12.02.2021. Poradnictwo poprowadzi psycholog i prawnik, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.

 

Data aktualizacji 16.12.2020

Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 2
16.12.2020 r. ruszają spotkania z trenerem aktywności w ramach zadania nr.7 dla 2 grupy Uczestników Projektu. Zajęcia będą odbywały się w w dniach 16.12.2020 - 23.12.2020. Poradnictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 11.12.2020

Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 2
11.12.2020 r. ruszają spotkania z trenerem aktywności w ramach Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 11.12.2020 - 16.12.2020. Spotkania poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 08.12.2020


 
Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 1
08.12.2020 r. ruszają spotkania z trenerem aktywności w ramach zadania nr.7 dla 1 grupy Uczestników Projektu. Zajęcia będą odbywały się w  dniach 08.12.2020 - 15.12.2020. Poradnictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 07.12.2020

Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 1
07.12.2020 r. ruszają spotkania z trenerem aktywności w ramach Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu, przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 10.12.2020 - 16.12.2020. Spotkania poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 20.11.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1
20.11.2020 r. ruszają spotkania z doradcą zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 2 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 20.11.2020 - 21.11.2020.
01.12.2020 r. ruszają spotkania z pracownikiem socjalnym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1 2 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 01.12.2020 - 02.12.2020.
24.11.2020 r. ruszają spotkania z psychologiem w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 2 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 24.11.2020 - 25.11.2020.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 19.10.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1
19.10.2020 r. ruszają spotkania z doradcą zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu  przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 19.10.2020 - 20.10.2020.
20.10.2020 r. ruszają spotkania z pracownikiem socjalnym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 20.10.2020 - 21.10.2020.
23.10.2020 r. ruszają spotkania z psychologiem w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 23.10.2020 - 24.10.2020.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 28.08.2020

Informujemy, iż w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niebawem odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 519-323-386 lub osobiście w siedzibie Biura Projektu- ul. Ks. J. Mireckiego 10 26-610 Radom od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub ul. Kopernika 1, 26-600 Radom od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-18:00. Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biura lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl
Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 28.08.2020

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy realizację projektu "Aktywizacja Twoją szansą!".
Projekt skierowany jest do 120 osób (63 Kobiet) z woj. mazowieckiego z gminy: Parysów, Gostynin, Łosice, Maków Mazowiecki, Brok, Zaręby Kościelne, Słubice, Iłża, Skaryszew, Wierzbica, Sierpc, Jastrząb, Mirów, Szydłowiec.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niezatrudnione  w tym: min.12O osoby zamieszkujące  gminy poniżej progu dewaloryzacji zgodnie z Mazowieckim Barometrem Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (w rozumieniu KC)  w tym:

•    osoby korzystające z PO PŻ(przy czym zakres wsparcia tych osób nie będzie powielać działań towarzyszących opisanych w PO PŻ);
•    osoby z niepełnosprawnościami
•    osoby doświadczające wielokrotnego wyklucz społecznego;
•    osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
•    osoby z niepełnosprawnością sprzężoną;
•    osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os z niepełnosprawnością intelektualną;
•    osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
•    osoby, które nie korzystały i nie korzystają ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19;
•    osoby pochodzące z obszarów objętych programami rewitalizacji


W ramach projektu oferujemy:

1.    Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD (120 osób x 3h)
2.    Indywidualne poradnictwo specjalistyczne- socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora (120 osób x 5h)
3.    Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe 10 grup x 40h)
4.    Indywidualne Pośrednictwo Pracy (120 osób x 6h)
5.    Zajęcia z trenerem zatrudnienia wspieranego
6.    Wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończonego. Szkolenia  kończą się wydaniem  certyfikatu rozpoznawalnego w danej branży/świadectwa potwierdzającym  uzyskanie kwalifikacji/kompetencji w zawodzie. Tematyka szkoleń będzie określana w oparciu o ścieżkę reintegracji i IPD Uczestnika Projektu (10 grup x12 osób x 120h)
7.    Staże zawodowe 3 miesięczne (120 osób x 3 miesiące)


W ramach projektu zapewniamy również:

•    stypendium stażowe 1033,68  zł netto/m-c
•    stypendium szkoleniowe 826,78 zł netto
•    zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
•    poczęstunek i ciepły posiłek.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu przy ul. Ks. J. Mireckiego 10 26-610 Radom od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub ul. Kopernika 1, 26-600 Radom od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-18:00 lub kontaktu pod numerem telefonu 519 323 386 lub 509 155 200 oraz drogą mailową na adres: info@consultor.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo