Usługi

Ścieżka przewidziana w Projekcie  dla Uczestników/czek:
1.    Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD (120 osób x 3h)
2.    Indywidualne poradnictwo specjalistyczne- socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora (120 osób x 5h)
3.    Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe 10 grup x 40h)
4.    Indywidualne Pośrednictwo Pracy (120 osób x 6h)
5.    Zajęcia z trenerem zatrudnienia wspieranego
6.    Wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończonego wydaniem certyfikatu/ świadectwa. Szkolenia będą określane w oparciu o ścieżkę reintegracji i IPD Uczestnika Projektu. (10 grup x12 osób x 120h)
7.    Staże zawodowe 3 miesięczne (120 osób x 3 miesiące)

Script logo