O Projekcie

Projekt „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. oraz SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ PIERROT & RÓŻA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu:  kwiecień 2020 –sierpień 2021

Obszar realizacji: województwo mazowieckie gminy: Parysów, Gostynin, Łosice, Maków Mazowiecki, Brok, Zaręby Kościelne, Słubice, Iłża, Skaryszew, Wierzbica, Sierpc, Jastrząb, Mirów, Szydłowiec.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 120 osób (63 Kobiet, 57 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu  województwa  mazowieckiego z gminy: Parysów, Gostynin, Łosice, Maków Mazowiecki, Brok, Zaręby Kościelne, Słubice, Iłża, Skaryszew, Wierzbica, Sierpc, Jastrząb, Mirów, Szydłowiec.

Cele szczegółowe projektu:

1.    Wzrost kwalifikacji zawodowych u 60 osób.
2.    Wzrost doświadczenia zawodowego u 120 osób.
3.    Zwiększenie integracji społecznej rodzin objętych wsparciem o 90%
4.    Stworzenie ścieżki reintegracji dla 120 osób.
5.    Wzrost kompetencji miękkich u 100 osób.
6.    Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy u 120 osób.

Projekt przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:

•    Min 48 Uczestników/czek będzie poszukiwało pracy.
•    Min. 60 Uczestników/czek uzyska kwalifikacje zawodowe lub kompetencje.
•    Min. 30 Uczestników/czek osób będzie pracowało.


W ramach projektu zapewniamy:

•    stypendium stażowe 1033,68  zł netto/m-c
•    stypendium szkoleniowe 826,78 zł netto
•    zewnętrzne i wewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
•    zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających do miejsca, w którym odbywa się usługa
•    wyżywienie w czasie szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    badania lekarskie

Script logo