Aktualności

Data aktualizacji 14.06.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 r. biuro Consultor Sp. z o.o. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Data aktualizacji 02.05.2022

Szanowni Państwo!
Uczestnicy Grupy 10 rozpoczęli wysokiej jakości szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy”. Zajęcia będą odbywać się od 02.05 do 28.05.2022 r. Łącznie Uczestnicy odbędą 120 h zajęć pod czujnym okiem doświadczonego trenera – Pani Ewy Szymańskiej-Jarosz. Szkolenie zostanie zwieńczone egzaminem, po którym Uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające uzyskane przez nich nowe kompetencje i kwalifikacje.
Życzymy wszystkim powodzenia i trzymamy kciuki!

 

Data aktualizacji 12.04.2022

W dniach 11.04 i 12.04.2022 Uczestnicy Projektu z grup 7, 8 i 9 rozpoczęli staże zawodowe trwające 3 miesiące, które odbywają się na terenie Szydłowca i okolic. Łącznie staże rozpoczęły 34 osoby.
Wszystkim Uczestnikom życzymy przyjemnej pracy!

 

Data aktualizacji 31.03.2022

Rozpoczynamy kolejne zajęcia w ramach projektu.
W dniach 01.03 – 28.03.2022 odbyło się szkolenie „Pracownik biurowy z obsługą kasy fiskalnej” dla grupy 7. Łącznie przeprowadzono 120 godzin dla 12 Uczestników. Szkolenie prowadziła pani Magdalena Grzywaczewska.
W dniach 01.03 – 21.03.2022 odbyło się szkolenie „Magazynier z elementami pracownika gospodarczego” dla grupy 8. Łącznie przeprowadzono 120 godzin dla 12 Uczestników. Szkolenie prowadził pan Szyman Szubert.
W dniach 11.03 – 30.03.2022 odbyło się szkolenie „Pomoc kuchenna” dla grupy 9. Łącznie przeprowadzono 120 godzin dla 11 Uczestników. Szkolenie prowadziła pani Agnieszka Orlicka.
Życzymy Uczestnikom miłej pracy w kolejnych etapach Projektu!

 

Data aktualizacji 28.02.2022

Rozpoczynamy kolejne zajęcia w ramach projektu

W dniach 01.02.2022 r – 03.02.2022 r. odbyły się zajęcia dla grupy 9  w Szydłowcu  dla 12 UP .Łącznie przeprowadzono 36 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani psycholog Marlena Stradomska.
W dniach  04.02.2022 r.-05.02.2022 r.  odbyły się zajęcia dla grupy 9  w  Szydłowcu  dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 24 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Magdalena Natorska.

Rozpoczynamy grupowe warsztaty Trening umiejętności społecznych
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach   18.02.2022 r – 23.02.2022 r w  Szydłowcu dla grupy 9 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.

Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 26.01.2022

1.    W dniach 13.01.2022 r – 15.01.2022 . odbyły się zajęcia dla grupy 8 w Szydłowcu dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 12 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Wolińska. Było to wsparcie przeprowadzone przez Doradcę zawodowego, każdy UP otrzymał jedną godzinę wsparcia.
2.    W dniu  15.01.2022 r – 17.01.2022 r. odbyły się zajęcia dla grupy 8  Szydłowcu dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 12 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Ewa Sieniawska. Było to wsparcie przeprowadzone przez Pracownika socjalnego , każdy UP otrzymał jedną godzinę wsparcia.
3.    W dniu 17.01.2022 r. odbyły się zajęcia dla grupy 8 w Szydłowcu dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 12 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Kamila Kołodziejska. Było to wsparcie przeprowadzone przez Psychologa, każdy UP otrzymał jedną godzinę wsparcia.
4.    W dniach 26.01.2022 r – 28.01.2022 r. odbyły się zajęcia dla grupy 9 w Szydłowcu dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 12 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Wolińska. Było to wsparcie przeprowadzone przez Doradcę zawodowego, każdy UP otrzymał jedną godzinę wsparcia.
5.    W dniu  28.01.2022 r. odbyły się zajęcia dla grupy 9  Szydłowcu dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 12 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Ewa Sieniawska . Było to wsparcie przeprowadzone przez Pracownika socjalnego , każdy UP otrzymał jedną godzinę wsparcia.
6.    W dniu  31.01.2022 r. odbyły się zajęcia dla grupy 9 w Szydłowcu dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 12 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Kamila Kołodziejska. Było to wsparcie przeprowadzone przez Psychologa, każdy UP otrzymał jedną godzinę wsparcia.


Indywidualne poradnictwo specjalistyczne –
1. W dniach 03.01.2022 r – 05.01.2022 r. odbyły się zajęcia dla grupy 7  w Szydłowcu  dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 36 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani psycholog Kamila Kołodziejska.
2. W dniach 07.01.2022 r – 08.01.202 r. odbyły się zajęcia dla grupy 7  w Szydłowcu dla 12 UP .Łącznie przeprowadzono 24 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Magdalena Natorska.

3. W dniach 19.01.2022 r – 26.01.2022 r. odbyły się zajęcia dla grupy 8  w Szydłowcu  dla 12 UP .Łącznie przeprowadzono 36 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani psycholog Kamila Kołodziejska.
4.  W dniach  21.01.2022 r.-22.01.2022 r.  odbyły się zajęcia dla grupy 8  w  Szydłowcu  dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 24 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Magdalena Natorska.

Zadanie ma na celu realizację instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (wybór trenerów w zależności od diagnozy indywidualnych potrzeb, min. 5 godz/osoba) - zgodnie ze ścieżką reintegracji. W trakcie realizacji  zadania przestrzegana jest zasada równości szansa kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych. W przypadku, gdy w grupach objętych wsparciem znajdą się osoby niepełnosprawne Beneficjent dostosuje sale, pomieszczenia czy sprzęt do rodzaju niepełnosprawności o ile dana niepełnosprawność będzie tego wymagała. Treści przekazywane przez doradców zawodowych przełamują stereotypy dotyczące płci i promują równość szans kobiet i mężczyzn oraz nie dyskryminują osób niepełnosprawnych.

 

Data aktualizacji 29.12.2021

1.    W dniach 02.12.2021 r – 04.12.2021 . odbyły się zajęcia dla grupy 7 w Szydłowcu dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 12 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Wolińska. Było to wsparcie przeprowadzone przez Doradcę zawodowego, każdy UP otrzymał jedną godzinę wsparcia.
2.    W dniach  14.12.2021 r –-15.12.2021 odbyły się zajęcia dla grupy 7  Szydłowcu dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 12 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Marta Głuch  . Było to wsparcie przeprowadzone przez Pracownika socjalnego , każdy UP otrzymał jedną godzinę wsparcia.
3.    W dniach 06.12.2021 r – 07.12.2021 . odbyły się zajęcia dla grupy 7 w Szydłowcu dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 12 godzin zegarowych, zajęcia prowadziła Pani Kamila Kołodziejska. Było to wsparcie przeprowadzone przez Psychologa, każdy UP otrzymał jedną godzinę wsparcia.

Miło nam poinformować, iż w  dniach 03.12.2021 r – 23.12.2021 r. odbyło się szkolenie    dla grupy  5  w Szydłowcu  dla 12 UP.Łącznie przeprowadzono 120 godzin dydaktycznych, szkolenie  prowadziła Pani Magdalena Grzywaczewska.
W dniach 03.12.2021 r – 23.12.2021 r. odbyło się szkolenie    dla grupy  6  w Szydłowcu  dla 12 UP .Łącznie przeprowadzono 120 godzin dydaktycznych, szkolenie  prowadził Pan  Szymon Szubert
Szkol/kurs kończyć się będzie wydaniem UP certyfikatu rozpoznawalnego w danej branży/świadectwa potwierdzające  uzyskanie kwalifikacji/kompetencji w zawodzie.

 

Data aktualizacji 29.11.2021

Rozpoczynamy grupowe warsztaty Trening umiejętności społecznych
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 10.11.2021 -18.11.2021 w Szydłowcu dla grupy 6 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 03.11.2021 -09.11.2021 w Szydłowcu dla grupy 5 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
W dniach 26.11.2021 r – 27.11.2021 . odbyły się zajęcia grupowe dla grupy  GR 3 w Gostyninie   dla 12UP.Łącznie przeprowadzono 24 godzin dydaktycznych, zajęcia prowadził Pan Krzysztof Romanowski, było to drugie spotkanie z pośrednikiem pracy owej grupy.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 27.10.2021

Rozpoczynamy spotkania w ramach zad.2 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla Uczestników gr. 6.  W dniu 25.05.2021 r. ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego z prawnikiem i psychologiem dla 6 grupy projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w  Szydłowcu w dniach 12.10.2021 – 23.10.2021. Poradnictwo poprowadzi psycholog i prawnik, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Rozpoczynamy pierwsze staże zawodowe dla Uczestników/czek kolejnych grup szkoleniowych realizowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Data aktualizacji 29.09.2021

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 5
13.09.2021 r. ruszają spotkania z doradcą zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 5 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”.
13.09.2021 r. ruszają spotkania z pracownikiem socjalnym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników  gr. 5 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”.
16.09.2021 r. ruszają spotkania z psychologiem w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników   gr. 5 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 24.08.2021

Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 3 i gr 4. Zajęcia będą odbywały się w terminach dostoswanych do potrzeb UP. Wsparcie  prowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 12.07.2021

Informujemy, iż w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. W dalszym ciągu trwa rekrutacja do kolejnych grup szkoleniowych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niebawem odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 519-323-386 lub osobiście w siedzibie Biura Projektu- ul. Ks. J. Mireckiego 10 26-610 Radom od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub ul. Kopernika 1, 26-600 Radom od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-18:00. Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biura lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl
Serdecznie zapraszamy!
Rozpoczynamy grupowe warsztaty Trening umiejętności społecznych
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 19.07.2021 -23.07.2021 w Szydłowcu dla grupy 4 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 17.06.2021

Rozpoczynamy grupowe warsztaty Trening umiejętności społecznych

 

W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 17.06.2021 -29.06.2021 w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 dla grupy 3 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

 

Data aktualizacji 28.05.2021

Rozpoczynamy spotkania w ramach zad.2 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla Uczestników gr. 3
25.05.2021 r. ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego z prawnikiem i psychologiem dla 1 grupy projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 w dniach 25.05.2021 – 09.06.2021. Poradnictwo poprowadzi psycholog i prawnik, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.

 

Data aktualizacji 13.05.2021

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 3
13.05.2021 r. ruszają spotkania z doradcą zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 3 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 13.05.2021 - 14.05.2021.
20.05.2021 r. ruszają spotkania z pracownikiem socjalnym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. gr. 3 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 20.05.2021 - 22.05.2021.
26.05.2021 r. ruszają spotkania z psychologiem w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. gr. 3 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 26.05.2021 - 27.05.2021.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 10.05.2021

Rozpoczynamy pierwsze staże zawodowe dla Uczestników I grupy szkolenia PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY .
10.05.2021r. ruszają 3-miesięczne staże zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 1 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Data aktualizacji 26.04.2021

Rozpoczynamy pierwsze staże zawodowe dla Uczestników II grupy szkolenia PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY .
26.04.2021r. ruszają 3-miesięczne staże zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 2 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Data aktualizacji 22.04.2021

Rozpoczynamy szkolenie zawodowe MAGAZYNIER dla Uczestników gr I projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”
22.04.2021r. rusza szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 2 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 08.07.2021r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Szydłowcu przy ul. Radomskiej 2.

 

Data aktualizacji 02.04.2021

Z okazji zbliżających Świąt Wielkanocnych , wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych.

 

Data aktualizacji 26.03.2021

Rozpoczynamy szkolenie zawodowe PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY dla Uczestników gr II projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”
26.03.2021r. rusza szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 2 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 28.05.2021r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Gostyninie przy ulicy Zamkowej 31.

 

Data aktualizacji 01.03.2021

Dziś rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego pośrednictwa pracy gr. 1
01.03.2021 r. ruszają spotkania w ramach Indywidualnego pośrednictwa pracy.  Usługę aktywnej integracji poprowadzi pośrednik pracy, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Spotkania będą odbywały się w Szydłowcu, przy ul. Rynek Wielki 12. Na każdego Uczestnika przypadają 2 godziny zegarowe zajęć z pośrednikiem. Zajęcia potrwają do 03.03.2021 r.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 25.02.2021

Dziś rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego pośrednictwa pracy gr. 2
25.02.2021 r. ruszają spotkania w ramach Indywidualnego pośrednictwa pracy.  Usługę aktywnej integracji poprowadzi pośrednik pracy, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Spotkania będą odbywały się w Gostyninie, przy ul. Zamkowej 31. Na każdego Uczestnika przypadają 2 godziny zegarowe zajęć z pośrednikiem. Zajęcia potrwają do 27.02.2021 r.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 11.02.2021

Rozpoczynamy grupowe warsztaty Trening umiejętności społecznych
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 03.03.2021 -11.03.2021 w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 dla grupy 2 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!
 
Rozpoczynamy grupowe warsztaty Trening umiejętności społecznych
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 22.03.2021 -26.03.2021 w Szydłowcu przy ul. Browarskiej 6 dla grupy 1 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 03.02.2021

Rozpoczynamy spotkania w ramach zad.2 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla Uczestników gr. 2
16.02.2021 r. ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego z prawnikiem i psychologiem dla 1 grupy projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 w dniach 16.02.2021 – 22.02.2021. Poradnictwo poprowadzi psycholog i prawnik, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.


Rozpoczynamy spotkania w ramach zad.2 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla Uczestników gr. 1
03.02.2021 r. ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego z prawnikiem i psychologiem dla 1 grupy projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 03.02.2021 – 12.02.2021. Poradnictwo poprowadzi psycholog i prawnik, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.

 

Data aktualizacji 16.12.2020

Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 2
16.12.2020 r. ruszają spotkania z trenerem aktywności w ramach zadania nr.7 dla 2 grupy Uczestników Projektu. Zajęcia będą odbywały się w w dniach 16.12.2020 - 23.12.2020. Poradnictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 11.12.2020

Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 2
11.12.2020 r. ruszają spotkania z trenerem aktywności w ramach Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 11.12.2020 - 16.12.2020. Spotkania poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 08.12.2020


 
Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 1
08.12.2020 r. ruszają spotkania z trenerem aktywności w ramach zadania nr.7 dla 1 grupy Uczestników Projektu. Zajęcia będą odbywały się w  dniach 08.12.2020 - 15.12.2020. Poradnictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 07.12.2020

Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 1
07.12.2020 r. ruszają spotkania z trenerem aktywności w ramach Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu, przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 10.12.2020 - 16.12.2020. Spotkania poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 20.11.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1
20.11.2020 r. ruszają spotkania z doradcą zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 2 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 20.11.2020 - 21.11.2020.
01.12.2020 r. ruszają spotkania z pracownikiem socjalnym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1 2 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 01.12.2020 - 02.12.2020.
24.11.2020 r. ruszają spotkania z psychologiem w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 2 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 24.11.2020 - 25.11.2020.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 19.10.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1
19.10.2020 r. ruszają spotkania z doradcą zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu  przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 19.10.2020 - 20.10.2020.
20.10.2020 r. ruszają spotkania z pracownikiem socjalnym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 20.10.2020 - 21.10.2020.
23.10.2020 r. ruszają spotkania z psychologiem w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 1 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 23.10.2020 - 24.10.2020.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 28.08.2020

Informujemy, iż w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niebawem odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 519-323-386 lub osobiście w siedzibie Biura Projektu- ul. Ks. J. Mireckiego 10 26-610 Radom od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub ul. Kopernika 1, 26-600 Radom od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-18:00. Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biura lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl
Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 28.08.2020

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy realizację projektu "Aktywizacja Twoją szansą!".
Projekt skierowany jest do 120 osób (63 Kobiet) z woj. mazowieckiego z gminy: Parysów, Gostynin, Łosice, Maków Mazowiecki, Brok, Zaręby Kościelne, Słubice, Iłża, Skaryszew, Wierzbica, Sierpc, Jastrząb, Mirów, Szydłowiec.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niezatrudnione  w tym: min.12O osoby zamieszkujące  gminy poniżej progu dewaloryzacji zgodnie z Mazowieckim Barometrem Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (w rozumieniu KC)  w tym:

•    osoby korzystające z PO PŻ(przy czym zakres wsparcia tych osób nie będzie powielać działań towarzyszących opisanych w PO PŻ);
•    osoby z niepełnosprawnościami
•    osoby doświadczające wielokrotnego wyklucz społecznego;
•    osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
•    osoby z niepełnosprawnością sprzężoną;
•    osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os z niepełnosprawnością intelektualną;
•    osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
•    osoby, które nie korzystały i nie korzystają ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19;
•    osoby pochodzące z obszarów objętych programami rewitalizacji


W ramach projektu oferujemy:

1.    Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD (120 osób x 3h)
2.    Indywidualne poradnictwo specjalistyczne- socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora (120 osób x 5h)
3.    Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe 10 grup x 40h)
4.    Indywidualne Pośrednictwo Pracy (120 osób x 6h)
5.    Zajęcia z trenerem zatrudnienia wspieranego
6.    Wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończonego. Szkolenia  kończą się wydaniem  certyfikatu rozpoznawalnego w danej branży/świadectwa potwierdzającym  uzyskanie kwalifikacji/kompetencji w zawodzie. Tematyka szkoleń będzie określana w oparciu o ścieżkę reintegracji i IPD Uczestnika Projektu (10 grup x12 osób x 120h)
7.    Staże zawodowe 3 miesięczne (120 osób x 3 miesiące)


W ramach projektu zapewniamy również:

•    stypendium stażowe 1033,68  zł netto/m-c
•    stypendium szkoleniowe 826,78 zł netto
•    zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
•    poczęstunek i ciepły posiłek.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu przy ul. Ks. J. Mireckiego 10 26-610 Radom od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub ul. Kopernika 1, 26-600 Radom od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-18:00 lub kontaktu pod numerem telefonu 519 323 386 lub 509 155 200 oraz drogą mailową na adres: info@consultor.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo